POLITYKA PRYWATNOŚCI

W niniejszej polityce prywatności określono zasady, na jakich firma PolishStyl Agata Szkutnik Ul. Dzieci Warszawy 27B/4, 02-495 Warszawa korzysta z danych osobowych od i o Użytkowniku, na stronie portalu administrowanego przez PolishStyl Agata Szkutnik, telefonicznie, przez e-mail lub w inny sposób, gdy Użytkownik odwiedza naszą stronę internetową lub korzysta z usług udostępnianych na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, łącznie z nabywaniem produktów i dostarczaniem usług posprzedażowych.

PolishStyl Agata Szkutnik przykłada wielką wagę do ochrony danych osobowych oraz do pełnej jawności w odniesieniu do tego, jakie informacje są przechowywane. PolishStyl Agata Szkutnik poczuwa się do obowiązku udzielenia pomocy Użytkownikowi w zrozumieniu tego, jak i w jakim celu są przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Niniejsza polityka zawiera informacje o tym dlaczego, co, jak i kiedy w odniesieniu do gromadzenia danych osobowych przez PolishStyl Agata Szkutnik oraz danych osobowych Użytkownika.

CELE I PODSTAWY GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w celu realizowania naszych zobowiązań wynikających umowy zakupu, zawartej między nami a Użytkownikiem.

Korzystamy ze zgromadzonych danych osobowych Użytkownika w celu realizowania usług członkowskich, realizacji zamówień, umożliwiania płatności, świadczenia usług serwisowych oraz, na podstawie zgody Użytkownika, w celu przekazywania mu aktualności i informacji marketingowych na temat produktów i usług w ofercie PolishStyl Agata Szkutnik.

Ponadto korzystamy z danych osobowych Użytkownika, aby udzielić mu odpowiedzi, gdy się z nami skontaktuje.

 

JAKIE RODZAJE DANYCH UŻYTKOWNIKA GROMADZI POLISHSTYL AGATA SZKUTNIK

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe Użytkownika:

 • Nazwę i informacje kontaktowe (np. e-mail, adres dostawy i numery telefonów).
 • Informacje bilingowe, takie jak numer karty kredytowej oraz inne dane niezbędne do przetwarzania płatności i do zapobiegania oszustwom, w tym numery kodów zabezpieczeń i inne informacje tego typu.
 • Informacje przekazane przez Użytkownika w ramach relacji biznesowych z PolishStyl Agata Szkutnik lub przekazane dobrowolnie z innych powodów.
 • Informacje gromadzone, podczas odwiedzin przez Użytkownika naszej strony internetowej, na przykład pliki cookie.
 • Informacje klasyfikowane jako „wrażliwe” dane osobowe, na przykład dotyczące stanu zdrowia. Te informacje będą gromadzone i przetwarzane tylko wtedy, gdy są konieczne do dostarczenia/zrealizowania zamówionego produktu lub usługi lub gdy wymagają tego przepisy prawa.
 • Trwały identyfikator, na przykład numer klienta lub inne dane znajdujące się w pliku cookie lub powiązane z adresem IP; oraz
 • Inne informacje zbliżonego typu, pomocne w osiągnięciu celu w jakim zostały zebrane.

PLIKI COOKIE

 1. Cookie to niewielki plik, składający się zwykle z liter i cyfr, pobierany na urządzenie Użytkownika (komputer, laptop, tablet), po wejściu na niektóre strony internetowe. Pliki cookie są następnie odsyłane na stronę internetową z której pochodzą, przy każdej kolejnej wizycie na niej. Dzięki plikom cookie strona internetowa jest w stanie rozpoznać urządzenie Użytkownika. Poniżej wyjaśniono, jak pliki cookie są wykorzystywane na naszej stronie internetowej i dlaczego z nich korzystamy
 2. Dzięki plikom cookie i podobnym technologiom, możemy, na przykład, prezentować Użytkownikowi naszą stronę internetową w formie bardziej przyjaznej i przystosowanej do jego potrzeb i przyzwyczajeń. Jest to możliwe dzięki rozpoznawaniu klienta i analizie jego nawyków przy przeglądaniu oferty i dokonywaniu zakupów. Przykładem może być zapamiętanie wybranego języka, aby nie trzeba było wybierać go ponownie przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej.
 3. Ponadto pliki cookie pozwalają nam analizować, które strony Użytkownik otwiera i jak często są one odwiedzane, aby móc ustalić najpopularniejsze obszary naszego serwisu. Na tej podstawie możemy ulepszać naszą stronę internetową i aplikacje, zapewniając Użytkownikowi wyższy komfort zakupów.
 4. Nasza strona internetowa stosuje też pliki cookie i podobne technologie na użytek naszych wyselekcjonowanych partnerów zewnętrznych w szczególności Google i AddThis w ramach utrzymania relacji handlowych z tymi partnerami.
 5. Obsługę plików cookie można włączać lub wyłączać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jednak pełne wykorzystanie funkcjonalności naszej strony internetowej, wymaga włączenia obsługi plików cookie w przeglądarce lub urządzeniu. Wyłączenie obsługi plików cookie uniemożliwi przeglądanie niektórych części naszej strony internetowej. Bez plików cookie nie będzie można składać zamówień, ponieważ cookie są konieczne, aby przeprowadzić proces zamówienia. Na przykład rodzaj i liczba zamówionych produktów jest zapisywany właśnie w plikach cookie.
 6. Posiadamy wiele stron w serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych stron może powodować zapisywanie plików cookie w urządzeniu Użytkownika. Nie mamy żadnej kontroli nad obsługą tych plików cookie i nie ponosimy odpowiedzialności za ich działanie. Opis sposobu i zakresu stosowania tych plików cookie zawierają stosujące je strony internetowe innych firm. Aby uzyskać więcej informacji należy przeczytać warunki korzystania właściwej aplikacji.
 7. Pliki cookie innych firm można rozpoznać po tym, że przynależą do innej domeny niż ta, którą odwiedza Użytkownik. PolishStyl Agata Szkutnik korzysta z usług starannie wyselekcjonowanych innych firm, aby za ich pomocą podnieść jakość naszych usług. Niektóre z tych innych firm wykorzystują pliki cookie. Poniżej przedstawiono informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z usług innych firm oraz jakich plików cookie używają i w jakim celu.
 8. PolishStyl Agata Szkutnik udostępnia także łącza do stron internetowych innych firm, a Użytkownik może zdecydować się na otwarcie tych stron internetowych przy użyciu tych łączy. W takim przypadku te strony internetowe innych firm mogą wysyłać pliki cookie do przeglądarki Użytkownika. Nie mamy żadnej kontroli nad ustawieniami tych plików cookie i nie ponosimy odpowiedzialności za ich działanie. Należy zapoznać się z zasadami stosowania plików cookie na stronach internetowych innych firm.
 9. Lista poniżej zawiera pliki cookie stosowane na naszej stronie internetowej przez inne firmy.
 • Google Analytics

PolishStyl Agata Szkutnik korzysta z usług Google Analytics, aby lepiej zrozumieć, jak klienci docierają do naszej strony internetowej i jak się poruszają w jej obrębie. Pliki cookie są niezbędne do działania funkcji analitycznych Google. Za pomocą tej usługi dowiadujemy się, jak długo klienci pozostają na poszczególnych stronach i jak często wracają na naszą stronę internetową. Ponadto dzięki Google Analytics nasz dział marketingowy może analizować skuteczność cyfrowych kampanii marketingowych. Sposób rezygnacji ze stosowania tych plików cookie opisano tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 • Addthis

AddThis udostępnia usługi społecznościowe na naszej stronie internetowej za pośrednictwem przycisków AddThis. Za pomocą tych przycisków gromadzone są informacje niedające się powiązać z konkretnymi osobami. Dostarczają one informacji analitycznych do PolishStyl Agata Szkutnik i umożliwiają trafniejsze dobieranie reklam. Użytkownik może wybrać rezygnację z tych usług, a wtedy serwer AddThis umieszcza na komputerze Użytkownika plik cookie informujący o rezygnacji. Plik cookie rezygnacji, to informacja dla serwera AddThis, aby nie korzystać z danych Użytkownika w celu trafniejszego dobierania reklam internetowych. Usługa AddThis umożliwia partnerom stosowanie plików cookie i obrazów web beacon za pośrednictwem określonych przycisków AddThis. Niektórzy z nich należą też do organizacji Network Advertising Initiative (NAI).

 

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 1. PolishStyl Agata Szkutnik musi przekazywać niektóre dane osobowe Użytkownika innym podmiotom zewnętrznym, na przykład przewoźnikom i kurierom, serwisantom, dostawcom usług poczty elektronicznej, dostawcom usług marketingowych oraz dostawcom usług chmurowych, wybranym do pomagania nam w realizowaniu określonych wyżej celów.
 2. Po wcześniejszym uzyskaniu zgody Użytkownika, możemy udostępniać jego dane na potrzeby reklamy i marketingu online, w druku i w serwisach społecznościowych.
 3. Gwarantujemy, że PolishStyl Agata Szkutnik w żadnych okolicznościach nie będzie sprzedawać danych osobowych stronom trzecim, ani nie udzieli zezwolenia stronom trzecim na sprzedawanie otrzymanych od nas danych.

 

Przesyłanie danych osobowych poza granice kraju

Gdy zajdzie potrzeba przekazania danych poza granice Polski, PolishStyl Agata Szkutnik zagwarantuje, że odbędzie się to zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i odpowiednimi regulacjami unijnymi. Gdy zajdzie potrzeba przekazania danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, PolishStyl Agata Szkutnik zagwarantuje, że w kraju (krajach) przeznaczenia obowiązują przepisy o ochronie danych uznane przez Komisję Europejską za adekwatne albo że zastosowane zostaną odpowiednie środki zabezpieczające.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Prawo do wycofania zgody. Jeśli PolishStyl Agata Szkutnik gromadzi i/lub przetwarza dane osobowe w oparciu o zgodę Użytkownika, ma on prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 2. Dodatkowo Użytkownik ma następujące prawa:
 • dostępu do danych osobowych;
 • kopiowania i przenoszenia danych osobowych;
 • żądania sprostowania danych nieprawidłowych lub niepełnych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania, aby nie stosować w pełni zautomatyzowanych algorytmów profilujących;
 • nakładania ograniczeń na przetwarzanie danych osobowych; oraz
 • wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o inne podstawy niż własna zgoda.
 1. Możemy stosować zautomatyzowane metody przetwarzania danych osobowych, aby umożliwić prezentowanie Użytkownikowi informacji o usługach i produktach, najlepiej dopasowanych do jego zainteresowań. Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z efektów automatycznego doboru treści, może zwrócić się do nas z wnioskiem o weryfikację bez udziału automatyzacji.
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi w Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku podejrzeń, że PolishStyl Agata Szkutnik narusza prawo do prywatności przez nieodpowiednie korzystanie z danych osobowych i uchyla się od skorygowania takiego naruszenia mimo otrzymanych żądań Użytkownika.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do aktywnego udziału w aktywnościach dzieci online. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci bez wymaganej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli istnieją podstawy do przypuszczeń, że pozyskaliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez wymaganej zgody, prosimy o informację o tym za pomocą sposobów podanych poniżej. Bezzwłocznie podejmiemy odpowiednie kroki, by zbadać sprawę i wyeliminować nieprawidłowości.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 1. PolishStyl Agata Szkutnik przywiązuje wielką wagę do ochrony dostarczonych nam przez Użytkownika danych osobowych. Bardzo poważnie traktujemy kwestie bezpieczeństwa informacji i systemów i staramy się zawsze wywiązywać z ciążących na nas obowiązków. PolishStyl Agata Szkutnik będzie dokładać wszelkich starań, by zapewnić należytą ochronę danych osobowych i chronić je przed nieautoryzowanym dostępem, przy użyciu stosownych technologii i procedur bezpieczeństwa. Dane Użytkownika są chronione przy użyciu mechanizmów mających minimalizować ryzyko ich utraty lub zniszczenia w wyniku wypadku, zaniedbania lub celowego działania.
 2. Zalecamy, aby nikomu nie udostępniać hasła. Jeśli Użytkownik współdzieli komputer z innymi osobami, powinien zawsze wylogować się przed opuszczeniem strony internetowej lub serwisu, aby chronić swoje dane przed innymi użytkownikami.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Za wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązujące przepisy stanowią inaczej, PolishStyl Agata Szkutnik stara się przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do zrealizowania wymienionych wyżej celów. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną zniszczone albo poddane anonimizacji, co uniemożliwi powiązanie ich z osobą Użytkownika.
 2. Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba przetwarzania danych osobowych Użytkownika do celów innych niż te, dla których dane zostały pozyskane, powiadomimy Użytkownika o takim zamiarze i przekażemy wszelkie niezbędne informacje.

 

ZMIANY W TEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

PolishStyl Agata Szkutnik zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych zmian w polityce prywatności. W przypadku wprowadzenia takich zmian opublikujemy stosowne komunikaty. W przypadku istotnych zmian treści opublikujemy odpowiedni komunikat na naszej stronie internetowej wraz z tekstem zaktualizowanej polityki prywatności.

 

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do sposobu gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych lub co do praw Użytkownika albo w przypadku pytań związanych z naszą Polityką prywatności, prosimy o kontakt pod adresem rodo@polishstyl.com.pl