CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Czy opisane szlifowanie agregatem skośnym, można osiągnąć za pomocą konwencjonalnych szlifierek szerokotaśmowych, umieszczając przedmioty obrabiane nieco skośnie względem kierunku posuwu?

Nie, ponieważ w konwencjonalnych szlifierkach szerokotaśmowych agregat szlifujący taśma podajnika elementów szlifowanych, zawsze prowadzone są dokładnie w tym samym kierunku. Dlatego wszystkie równoległe niedoskonałości powierzchni wynikające z zatykania taśmy szlifierskiej, nie są przesunięte w bok, lecz pojawią się jako ukośny ślady na obrabianych elementach.